تور آنتالیا نوروز

تور نوروز در آنتالیا

تور آنتالیا نوروز با پرواز تابان

رفت ۹فروردین

تور آنتالیا ۹۶ : بلیط رفت وبرگشت هواپیمایی تابان  به فرودگاه اسپارتا و یا دنیزلی و  بالعکس، ۶ شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی از اسپارتا تا هتل و بالعکس ، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی

جدول با شناسه 29 وجود ندارد.

تور آنتالیا نوروز با پرواز تابان

تاریخ رفت: ۱ و ۲ و ۴ و ۸ فروردین ۹۷
درتاریخ رفت ۸فروردین ۱۰۰۰۰۰تومان از نرخهای زیر کسر می گردد

تور آنتالیا ۹۶ : بلیط رفت وبرگشت هواپیمایی تابان  به فرودگاه اسپارتا و یا دنیزلی و  بالعکس، ۶ شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی از اسپارتا تا هتل و بالعکس ، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی

تور آنتالیا نوروز با پرواز ترک سان اکسپرس

۲۸ اسفند  400000تومان کاهش نرخ دارد
۲۹ اسفند و ۶ و ۷  و ۸ فروردین طبق نرخ زیر
۱ و ۲ و۴ و  5 فروردین ۱۵۰۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد
۳ فروردین ۲۰۰۰۰۰ افزایش نرخ دارد

تور آنتالیا ۹۷ : بلیط رفت وبرگشت هواپیمایی ترکیه سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا و بالعکس، ۶ شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی

جدول با شناسه 27 وجود ندارد.

تور آنتالیا نوروز با پرواز ترک انور ایر

 9 و ۱۰فروردین ۱۰۰۰۰۰تومان کاهش نرخ دارد
 6 و ۷ و ۸ فروردین طبق نرخ زیر
۲۹ اسفند و ۲ و ۳ و ۵ فروردین ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد

تور آنتالیا ۹۷ : بلیط رفت وبرگشت هواپیمایی ترکیه انورایر به فرودگاه آنتالیا و بالعکس، ۶ شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی

جدول با شناسه 27 وجود ندارد.

تور آنتالیا نوروز با پرواز ترک فری برد

تاریخ اعتبار از  ۲۹ اسفند الی ۱۱فروردین ماه ۹۷

پکیج در تاریخ رفت  ۷ و ۸ و ۹ فروردین ۲۰۰۰۰۰ افزایش نرخ میباشد.
پکیج در تاریخ رفت ۱و ۲و ۳فروردین شامل ۳۰۰۰۰۰تومان افزایش نرخ میباشد.
پکیج در تاریخ ۲۹ اسفند و ۴ فروردین شامل ۵۰۰۰۰۰تومان افزایش نرخ می باشد.


تور آنتالیا ۹۶ : بلیط رفت وبرگشت هواپیمایی ترکیه سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا و بالعکس، ۶ شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی

جدول با شناسه 28 وجود ندارد.