تور استانبول پرواز اطلس جت

قیمت تور استانبول پرواز اطلس جت

اعتبار قیمتها از ۲۴ خرداد تا ۲۴ تیر

( با توجه به تغییر قیمتهای بلیط در تاریخ های مختلف، قیمت های زیر بدون نرخ بلیط می باشد که می توانید از پایین صفحه قیمت بلیط های چارتر تاریخ مورد نظر را ملاحظه و با قیمت این جدول جمع و قیمت نهایی را ملاحظه نمایید، جهت راهنمایی بیشتر و یا تاریخ های دیگر با ما تماس بگیرید)

تور استانبول: بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس جت به استانبول(محاسبه نشده) ، سه شب اقامت در هتل استانبول با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی در استانبول، راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی

قیمت بلیط های چارتری اطلس جت بروزرسانی شده در تاریخ ۵ خرداد ۹۷

این قیمت ها براساس تاریخ مورد نظر با جدول بالا جمع بسته می شود

۰۵_۰۹ JUN »> 1890

۰۵_۱۰ JUN »> 1690

۰۵_۱۱ JUN »> 1590

۰۵_۱۲ JUN »> 1490

۰۶_۱۰ JUN »> 1290

۰۶ BE (11_12_13) JUN »> 1190

۰۷_۱۰ JUN »> 1150

۰۷_۱۱ JUN »> 1120

۰۷ BE (12_13) JUN »> 1150

۰۷_۱۴ JUN »> 1190

۰۸ BE (11_12_13) JUN »> 1090

۰۸_۱۴ JUN »> 1150

۰۸_۱۵ JUN »> 1290

۰۹ BE (12_13) JUN »> 1090

۰۹_۱۴ JUN »> 1150

۰۹_۱۵ JUN »> 1290

۰۹_۱۶ JUN »> 1390

۱۰_۱۳ JUN »> 1120

۱۰_۱۴ JUN »> 1150

۱۰_۱۶ JUN »> 1390

۱۰_۱۵ JUN »> 1290

۱۰_۱۷ JUN »> 1190

۱۱_۱۴ JUN »> 1190

۱۱ BE (15_17) JUN »> 1350

۱۱_۱۶ JUN »> 1490

۱۱_۱۸ JUN »> 1150

۱۲_۱۵ JUN »> 1350

۱۲_۱۶ JUN »> 1490

۱۲_۱۷ JUN »> 1350

۱۲ BE (18_19) JUN »> 1250

۱۳_۱۶ JUN »> 1490

۱۳_۱۷ JUN »> 1390

۱۳_۱۸ JUN »> 1250

۱۳ BE (19_20) JUN »> 1250

۱۴_۱۷ JUN »> 1350

۱۴ BE (18-19_20_21) JUN »> 1250

۱۵_۱۸ JUN »> 1250

۱۵ BE (19_20_21) JUN »> 1190

۱۵_۲۲ JUN »> 1250

۱۶ BE (19_20_23) JUN »> 1120

۱۶ BE (21_22) JUN »> 1150

۱۷ BE (21_22) JUN »> 1150

۱۷ BE (20_23_24) JUN »> 1120

۱۸_۲۱ JUN »> 1190

۱۸_۲۲ JUN »> 1250

۱۸ BE (23_24) JUN »> 1190

۱۸_۲۵ JUN »> 1150

۱۹_۲۲ JUN »> 1250

۱۹ BE (23_24) JUN »> 1190

۱۹ BE (25_26) JUN »> 1150

۲۰ BE (23_25_26_24_27) JUN »> 1150

۲۱ BE (24_27) JUN »> 1150

۲۱ BE (25_26) JUN »> 1120

۲۱_۲۸ JUN »> 1190

۲۲ BE (25_26_27) JUN »> 1120

۲۲_۲۸ JUN »> 1150

۲۲_۲۹ JUN »> 1190

۲۳ BE (26_27) JUN »> 1100

۲۳ BE (28_30) JUN »> 1150

۲۳_۲۹ JUN »> 1190