فرودگاههای شهر استانبول

فرودگاه استانبول

درحال حاضر دو فرودگاه استانبول پذیرای پروازهای ورودی از ایران هستند:

یکی فرودگاه صبیها که در بخش آسیایی استانبول قراردارد و پروازهای پگاسوس و برخی از پروازهای ترکیش از تهران به آنجا می روند ، فرودگاه صبیها با توجه به دوری از منطقه اروپایی که ایرانیها بیشتر مایل به اقامت در آنجا هستند، از محبوبیت کمتری در بین ایرانیان دارد.

فرودگاه جدید استانبول که از ۷ آپریل ۲۰۱۹ جایگزین فرودگاه آتاتورک گردیده است و تمامی پروازهای فرودگاه آتاتورک به این فرودگاه جدید استانبول منتقل شده است و پروازهای ایرلاین های ایرانی مانند ایران ایر و ماهان و قشم ایر و… در این فرودگاه به زمین می نشینند ، همچنین پروازهای ترک مانند اطلس جت و برخی ساعت پروازهای ترکیش از مقصد ایران به این فرودگاه مسافرین را منتقل می نمایند.

فاصله فرودگاه جدید استانبول تا میدان تقسیم حدود ۴۰ کیلومتر می باشد که در با تاکسی حدود ۴۰ تا ۴۵ دقیقه در شرایط عادی بطول می کشد