تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس

قیمت تور آنتالیا با پرواز ترک سان اکسپرس

تور آنتالیا با پرواز ترک سان اکسپرس

رفت ۹ و ۱۱ آبان

تور آنتالیا ۹۸ : بلیط رفت وبرگشت هواپیمایی ترکیه سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا و بالعکس، ۶ شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی

تور آنتالیا با پرواز ترک سان اکسپرس

رفت ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ آبان

تور آنتالیا ۹۸ : بلیط رفت وبرگشت هواپیمایی ترکیه سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا و بالعکس، ۶ شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی