آژانس آنلاین

با بکارگیری سیستم آنلاین رزرواسیون، همیشه به روز هستیم.

تفکر رو به جلو

همواره این شرکت در حال بررسی شیوه های جدید ، خدمتگذاری به مسافرین خود می باشد.

کیفیت برتر

همواره با بکارگیری بهترین منابع، بهترین خدمات را به مسافرین خود که سرمایه های اصلی این شرکت می باشند، ارائه می گردد.

 

سرویس و پشتیبانی مشتریان

فروش پایان خدمت ما نیست، بلکه شروع خدمت رسانی به شماست.

داستان ما

با توجه به سرویس دهی خوب به مسافرین و رضایت بالای مسافرین از خدمات دریافت شده و عطف به سابقه بیش از یک دهه این شرکت ،بیشترین مسافرین ما را مسافرین قبلی و یا معرفی شده از سوی آنها تشکیل می دهند.

  • مسافرین قبلی 40% 40%
  • معرفی شده توسط مسافرین قبلی 50% 50%
  • مسافرین جدید 10% 10%