تور آنتالیا

قیمت تور آنتالیا

تور آنتالیا با پرواز ترک به آنتالیا

تور آنتالیا با پرواز ترک اطلس جت

رفت ۶ اردیبهشت ۹۸

تور آنتالیا ۹۸ : بلیط رفت وبرگشت هواپیمایی ترکیه اطلس جت به فرودگاه آنتالیا و بالعکس، ۶ شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی

تور آنتالیا با پرواز ترک سان اکسپرس

رفت ۷ اردیبهشت ۹۸

تور آنتالیا ۹۸ : بلیط رفت وبرگشت هواپیمایی ترکیه سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا و بالعکس، ۶ شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی

تور آنتالیا با پرواز ترک سان اکسپرس

رفت ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۹۸

تور آنتالیا ۹۸ : بلیط رفت وبرگشت هواپیمایی ترکیه سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا و بالعکس، ۶ شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی

تور آنتالیا با پرواز ترک سان اکسپرس

رفت ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۹۸

تور آنتالیا ۹۸ : بلیط رفت وبرگشت هواپیمایی ترکیه سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا و بالعکس، ۶ شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی